Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika – Mattokeidas Oy

Uuendatud 24.6.2023

register ja andmekaitseselgitused vastavalt isikuandmete seadusele (§§ 10 ja 24) ja ELi üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR).

Mattokeidas Oy on pühendunud oma klientide eraelu puutumatuse kaitsmisele ja me pakume võimalust mõjutada andmete töötlemist.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada meie kliente nende isikuandmete töötlemisest. Mattokeidas Oy teenuste kasutamiseks peab klient nõustuma käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

See veebileht on MATTOKEIDAS Oy poolt hallatav veebipood, mis on osa MATTOKEIDASi ostusaitist.
Meie saidid on järgmised: www.räsymatot.fi , www.mattokeidas.fi , www.kaytavamatto.fi ja www.rugonlinestore.com

1. Kontrollija:

Privaatsust, andmetöötlust ja privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil verkkokauppa@mattokeidas.fi.

Mattokeidas Oy

äri-ID 3241095-2

Possijärvenkatu 1, 33400 Tampere

2. Kontaktisik registriga seotud küsimustes:

Mikko Matilainen, Mattokeidas Oy

verkkokauppa@mattokeidas.fi

3. Registri nimi:

Mattokeidas Oy | Mattokeidas.fi , Kaytavamatto.fi & Räsymatot.fi e-poodide kliendiregister

4. Registri pidamise põhjused:

Isik on registreerunud Mattokeidas Oy ja/või Räsymatot.fi kliendiks, on ostnud e-poest või poest tooteid ja/või osaleb Räsymatot.fi korraldatud üritusel.

5. Registri eesmärk:

Registri eesmärk on Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi kliendiregistri pidamine ning klientide tellimuste ja kliendisuhete arhiveerimine ja töötlemine. Registrit kasutatakse ka kadunud pakkide jälgimiseks. Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi võib kasutada seda teavet tegevuse arendamiseks, statistilistel eesmärkidel ja meie veebiteenuste personaalsema sihipärase sisu pakkumiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete seadusega lubatud ja nõutud piirides.

Registris sisalduvat teavet võib kasutada Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi enda registrites reklaami suunamiseks ilma isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldamata. Osa registriandmeid võidakse tehniliste nõuete tõttu edastada partneri serveritesse. Andmeid töödeldakse ainult selleks, et hoida kliendisuhet Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi’ga tehniliste liideste kaudu.

6. Registris sisalduv teave:

Isiklik register sisaldab järgmist teavet:

Isiku ees- ja perekonnanimi

E-posti aadress

Postiaadress

Telefoninumber

Teave töödeldud tellimuste kohta

Tellimuse jälgimisandmed

7. Teabe avalikustamine:

Vastutav töötleja ei avalda isikuandmeid, välja arvatud järgmistes olukordades:

– Andmesubjekti kontaktandmed ja andmed tellitud teenuste või toodete kohta on nähtavad ettevõttele, kes tegutseb teenusepakkujana teenuse või toote tarnijana seoses andmesubjekti poolt veebiteenuse kaudu tehtud tellimuse, päringu või muu toiminguga.

– Isikuandmeid võib avalikustada vastutava töötleja alltöövõtjatele, kui nad on seotud käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidega, et pakkuda andmesubjektile või vastutava töötleja kliendiettevõttele tooteid või teenuseid. Vastutav töötleja võib kasutada alltöövõtjaid ja teenusepakkujaid oma teenuste tehniliseks hoolduseks või näiteks kampaaniate või muude käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks. Vastutav töötleja kohustab oma alltöövõtjaid ja kolmandaid isikuid hoidma andmesubjekti teavet konfidentsiaalsena ja tagama piisava andmeturbe.

– Kohustuslikes õigusaktides nõutav avalikustamine. Teie isikuandmeid võib avaldada seadusliku taotluse alusel.

Kui vastutav töötleja müüb kogu oma ettevõtte või osa sellest, võidakse selle ettevõttega seotud isikuandmed koos ettevõttega uuele omanikule üle anda.

8. Andmete edastamine väljapoole ELi või EMPd:

Andmeid ei avalikustata ega edastata korrapäraselt väljapoole ELi.

9. Registri kaitse:

Registrit ei avaldata kolmandatele isikutele. Registrile juurdepääsuks on vaja Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi sisevõrgu kasutajaõigusi. Register asub Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi parooliga kaitstud serveris.

10. Andmete kustutamine:

Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse kasutaja taotlusel, välja arvatud juhul, kui andmete kustutamist takistavad õigusaktid, lahtised arved või taastamismeetmed.

11. Kontrolli-, parandamis- ja keelamisõigus:

Andmesubjektil on isikuandmete seaduse alusel õigus kontrollida, milliseid teda puudutavaid andmeid on registrisse salvestatud. Andmesubjekti taotlusel parandatakse või kustutatakse mittevajalikud, ebatäielikud, aegunud või ebatäpsed andmed.

Samuti on andmesubjektidel õigus piirata oma andmete töötlemist või esitada selle suhtes vastuväiteid vastavalt ELi üldisele andmekaitsemäärusele. Andmesubjektidel on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta või esitada järelevalveasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta.

Samuti on andmesubjektidel õigus esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil.

Registripäring peab olema kirjalik, andmesubjekti poolt allkirjastatud ja saadetud privaatsuspoliitikas esitatud kontaktandmetele. Vajaduse korral võib olla vaja kontrollida andmesubjekti isikut enne taotluse töötlemist.

12. Küpsised:

See veebileht kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse teenuse funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse parandamiseks ning teenuse kasutamise mõõtmiseks. Mõned kasutatavad küpsised on vajalikud teenuse ja veebisaidi toimimiseks, ilma nendeta ei pruugi teenus korralikult toimida või seda ei saa üldse kasutada. Neid küpsiseid kasutatakse näiteks selleks, et tagada kasutaja sisselogimine. Mõned teenused toimivad ainult sisselogitud kasutajatele.

Veebisait kasutab ka analüütikateenuste pakkujate poolt seatud küpsiseid, mida saab kasutada näiteks statistilistel eesmärkidel ja turunduskampaaniate tulemuslikkuse jälgimiseks. Teenus kasutab näiteks. Google Analytics ja küpsiste andmeid kogutakse Google’i serveris. Need serverid võivad asuda ka väljaspool ELi. Lisateavet Google’i privaatsustavade kohta leiate aadressilt. siin. Oma brauseri seadetes saate muuta, kuidas teie brauser küpsiseid vastu võtab, samuti saate küpsistest keelduda ja küpsised mälust kustutada. Juhised leiate iga brauseri abimenüüst.

13. Privaatsuspoliitika muudatused:

Vastutav töötleja arendab pidevalt oma tegevust ja jätab seetõttu endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat, avaldades sellekohase teate teenustes ja/või ajakohastades privaatsuspoliitikat oma avalikkusele kättesaadaval veebilehel. Muudatused võivad põhineda ka õigusaktide muudatustel.

Lisateave tarnetingimuste kohta siin.

Shopping Cart
Scroll to Top