Integritetspolicy

Sekretesspolicy – Mattokeidas Oy

Uppdaterad 24.6.2023

Register och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (§§ 10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Mattokeidas Oy har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och vi erbjuder möjligheten att påverka behandlingen av uppgifter.

Denna integritetspolicy är till för att informera våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Kunden måste godkänna villkoren i denna integritetspolicy för att kunna använda Mattokeidas Oy:s tjänster.

Denna webbplats är en onlinebutik som drivs av MATTOKEIDAS Oy, en del av MATTOKEIDAS shoppingwebbplats.
Våra webbplatser inkluderar: www.räsymatot.fi , www.mattokeidas.fi , www.kaytavamatto.fi och www.rugonlinestore.com

1. Den registeransvarige:

För frågor om integritet, databehandling och integritetspolicyn kan du kontakta oss via e-post: verkkokauppa@mattokeidas.fi

Mattokeidas Oy

företags-ID 3241095-2

Possijärvenkatu 1, 33400 Tammerfors

2. Kontaktperson för frågor som rör registret:

Mikko Matilainen, Mattokeidas Oy

verkkokauppa@mattokeidas.fi

3. Namn på registret:

Mattokeidas Oy | Mattokeidas.fi , Kaytavamatto.fi & Räsymatot.fi nätbutiker kundregister

4. Skäl för att behålla registret:

Personen har registrerat sig som kund hos Mattokeidas Oy och/eller Räsymatot.fi, har köpt produkter från nätbutiken eller butiken och/eller deltar i ett evenemang som arrangeras av Räsymatot.fi.

5. Syftet med registret:

Syftet med registret är att upprätthålla Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi:s kundregister samt att arkivera och behandla kundbeställningar och kundrelationer. Registret används också för att spåra försvunna paket. Informationen kan användas av Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi för verksamhetsutveckling, statistiska ändamål och för att tillhandahålla mer personligt riktat innehåll på våra onlinetjänster. Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts och krävs enligt personuppgiftslagen.

Uppgifterna i registret kan användas i Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi:s egna register för att rikta reklam utan att lämna ut personuppgifter till tredje part. Vissa av registeruppgifterna kan överföras till partnerns servrar på grund av tekniska krav. Uppgifterna behandlas endast i syfte att upprätthålla kundrelationen med Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi via tekniska gränssnitt.

6. Information som finns i registret:

Personregistret innehåller följande information:

För- och efternamn på personen

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

Information om bearbetade order

Spårningsdata för order

7. Utlämnande av information:

Den personuppgiftsansvarige kommer inte att lämna ut personuppgifter utom i följande situationer:

– Den registrerades kontaktuppgifter och uppgifter om de tjänster eller produkter som beställts är synliga för det företag som fungerar som tjänsteleverantör i tjänste- eller produktleverantören i samband med den beställning, förfrågan eller annan aktivitet som den registrerade överfört via onlinetjänsten.

– Personuppgifter kan lämnas ut till den Personuppgiftsansvariges underleverantörer i den utsträckning som de är involverade i de syften som beskrivs i detta Sekretessmeddelande för tillhandahållande av produkter eller tjänster till den Registrerade eller till den Personuppgiftsansvariges Kundföretag. Den personuppgiftsansvarige kan använda underleverantörer och tjänsteleverantörer för tekniskt underhåll av sina tjänster eller, till exempel, för genomförande av kampanjer eller andra aktiviteter som beskrivs i denna sekretesspolicy. Den personuppgiftsansvarige ålägger sina underleverantörer och tredje parter att hålla den registrerades uppgifter konfidentiella och att säkerställa adekvat datasäkerhet.

– Upplysningar som krävs enligt tvingande lagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut på grundval av en rättslig begäran.

Om den personuppgiftsansvarige säljer hela eller delar av sin verksamhet kan personuppgifter som rör den verksamheten överföras tillsammans med verksamheten till den nya ägaren.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES:

Uppgifterna lämnas inte regelbundet ut eller överförs utanför EU

9. Skydd av registret:

Registret kommer inte att lämnas ut till tredje part. Åtkomst till registret kräver användarrättigheter till Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi interna nätverk. Registret finns på Mattokeidas Oy & Räsymatot.fi:s lösenordsskyddade server.

10. Radera data:

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas på begäran av användaren, såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller återställningsåtgärder förhindrar radering av uppgifterna.

11. Rätt till inspektion, rättelse och förbud:

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i registret. På begäran av den registrerade kommer onödiga, ofullständiga, föråldrade eller felaktiga uppgifter att korrigeras eller raderas.

De registrerade har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av deras uppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Registrerade personer har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter eller att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av deras personuppgifter.

De registrerade har också rätt att invända mot att deras uppgifter används för direkt marknadsföring.

Begäran om registret måste vara skriftlig, undertecknad av den registrerade och skickas skriftligen till de kontaktuppgifter som anges i sekretessmeddelandet. Vid behov kan den registrerades identitet behöva verifieras innan begäran behandlas.

12. Kakor:

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen av tjänsten och för att mäta användningen av tjänsten. Vissa av de cookies som används är nödvändiga för att tjänsten och webbplatsen ska fungera, utan dem kanske tjänsten inte fungerar korrekt eller kanske inte kan användas alls. Dessa cookies används t.ex. för att säkerställa att användaren är inloggad. Vissa tjänster fungerar endast för inloggade användare.

Webbplatsen använder också cookies från leverantörer av analystjänster, som till exempel kan användas för statistiska ändamål och för att övervaka resultatet av marknadsföringskampanjer. Tjänsten använder t.ex. Google Analytics, och cookiedata samlas in på en Google-server. Dessa servrar kan också vara placerade utanför EU. För mer information om Googles sekretesspraxis, se. här. I inställningarna för din webbläsare kan du ändra hur din webbläsare accepterar cookies, samt neka cookies och rensa cookies från ditt minne. Du hittar instruktionerna i hjälpmenyn i varje webbläsare.

13. Ändringar av integritetspolicyn:

Den personuppgiftsansvarige utvecklar ständigt sin verksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna integritetspolicy genom att publicera ett meddelande på tjänsterna och/eller genom att uppdatera integritetspolicyn på sin webbplats för allmän åtkomst. Förändringar kan också baseras på förändringar i lagstiftningen.

Läs mer om leveransvillkoren här.

Varukorg
Rulla till toppen